יחידות הוראה

 • בעיות כימיה פיזיקלית

  • מוליכות על בטמפרטורה גבוהה

   מה הם המבנים האלקטרוניים של מוליכי על בטמפרטורה גבוהה בנקודות שונות על דיאגרמת הפאזות שלהם?

   • יחידת־הוראה 3

    • יחידת־הוראה 4

     • יחידת־הוראה 5

      • יחידת־הוראה 6

       • יחידת־הוראה 7

        • יחידת־הוראה 8

         • יחידת־הוראה 9

          • יחידת־הוראה 10