יחידות הוראה

 • מבוא

 • מכניקה


 • יחידות, כמויות פיזיקליות, ו- וקטורים


 • תנועה לאורך קו ישר


 • תנועה בשניים או שלושה מימדים


 • חוקי התנועה של ניוטון


 • יישום חוקי ניוטון


 • עבודה ואנרגיה קינטית


 • אנרגיה פוטנציאלית והמרת אנרגיה


 • תנע, מתקף, והתנגשויות


 • סיבוב של גופים קשיחים


 • דינמיקה של תנועה סיבובית


 • שיווי משקל ואלסטיות


 • מכניקת זורמים


 • כבידה


 • תנועה מחזורית


 • אקוסטיקה וגלים


 • גלים מכניים


 • צליל ושמיעה


 • תרמודינמיקה


 • טמפרטורה וחום


 • תכונות חומיות של החומר


 • החוק הראשון של התרמודינמיקה


 • החוק השני של התרמודינמיקה


 • אלקטרומגנטיות


 • מטען חשמלי ושדה חשמלי


 • חוק גאוס


 • פוטנציאל חשמלי


 • קיבול ודיאלקטריות


 • זרם, התנגדות, וכוח אלקטרו מניע


 • מעגלי זרם ישר


 • שדה מגנטי וכוחות מגנטיים


 • מקורות של שדה מגנטי


 • השראה אלקטרומגנטית


 • הַשְׁרָאוּת


 • זרם חליפין


 • גלים אלקטרומגנטיים


 • אופטיקה


 • הטבע וההתקדמות של אור


 • אופטיקה גיאומטרית


 • התאבכות


 • עקיפה


 • פיזיקה מודרנית


 • יחסות


 • פוטונים: גלי אור מתנהגים כמו חלקיקים


 • חלקיקים מתנהגים כמו גלים


 • מכניקת הקוונטים I - פונקציות גל


 • מכניקת הקוונטים II - מבנה אטומי


 • מולקולות וחומר מעובה


 • פיזיקה גרעינית


 • פיזיקת חלקיקים וקוסמולוגיה


 • יחידת־הוראה 51