יחידות הוראה

 • מבוא

 • כימיה כללית


 • סקירה: מדידה וחישובים בכימיה


 • מוסדות הכימיה


 • מבנה אטומי ומחזוריות


  • קשר כימי מושגים כלליים


   • מבנה מולקולרי ואורביטל


   • סטויכיומטריה


    • סוגי תגובות כימיות וסטויכיומטריה בתמיסה


    • אנרגיה כימית


     • גזים


      • נוזלים ומוצקים


       • תכונות של תמיסות


        • קינטיקה כימית


         • שיווי משקל כימי


          • חומצות ובסיסים


           • שיוויי משקל חומצה-בסיס


            • מסיסות ושיווי משקל קומפלקס (תצמיד) יון


             • תהליך ספונטני, אנטרופיה, ואנרגיה חופשית


              • אלקטרוכימיה


               • הגרעין: השקפה של כימאי


                • יסודות הקבוצה הראשית (יסודות מייצגים)


                 • מתכות מעבר ותרכובת קואורדינטיבית


                  • מולקולות אורגניות וביולוגיות


                   • כימיה אורגנית


                    • מבנה והיקשרות


                     • חומצות ובסיסים


                      • מבוא למולקולות אורגניות וקבוצה פונקציונלית


                       • אלקאנים


                        • סטריאוכימיה


                         • הבנת תגובות אורגניות


                          • הלואלקאנים (אלקיל-הלידים) והתמרה נוקלאופילית


                           • הלואלקאנים (אלקיל-הלידים) ותגובת אלימינציה (החסרה)


                            • כוהלים, אתרים, ואפוקסידים


                            • אלקנים


                            • אלקינים


                             • חימצון וחיזור


                              • ספקטרומטר מסה וספקטרוסקופ אינפרה-אדום


                               • ספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית גרעינית


                                • תגובות רדיקלים חופשיים


                                 • מערכת מצומדת, רזוננס כימי, ודיאן


                                  • בנזן ותרכובות ארומטיות


                                   • תגובות של תרכובות ארומטיות


                                    • חומצה קרבוקסילית והחומציות של קשר החמצן-מימן


                                     • מבוא לכימיית קרבוניל; מגיב אורגנו-מתכתי; חימצון וחיזור


                                      • אלדהיד וקטון - תגובת סיפוח (אדיציה) נוקלאופילי


                                       • חומצה קרבוקסילית ונגזרתה - התמרה נוקלאופילית של אציל


                                        • תגובת התמרה של תרכובת קרבוניל בפחמן אלפא


                                         • תגובת דחיסה (קונדנסציה) של קרבוניל


                                          • אמינים


                                           • תגובות שיוצרות קשר פחמן-פחמן בסינתזה אורגנית


                                            • תגובה פריציקלית


                                             • פחמימות


                                             • חומצת אמינו וחלבונים


                                             • שומנים


                                             • פולימרים סינתטיים


                                             • יחידת־הוראה 56