יחידות הוראה

 • מבוא

 • כימיה כללית


 • סקירה: מדידה וחישובים בכימיה


 • מוסדות הכימיה


 • מבנה אטומי ומחזוריות


  • קשר כימי מושגים כלליים


   • מבנה מולקולרי ואורביטל


   • סטויכיומטריה


    • סוגי תגובות כימיות וסטויכיומטריה בתמיסה


    • אנרגיה כימית


     • גזים


      • נוזלים ומוצקים


       • תכונות של תמיסות


        • קינטיקה כימית


         • שיווי משקל כימי


          • חומצות ובסיסים


           • שיוויי משקל חומצה-בסיס


            • מסיסות ושיווי משקל קומפלקס (תצמיד) יון


             • תהליך ספונטני, אנטרופיה, ואנרגיה חופשית


              • אלקטרוכימיה


               • הגרעין: השקפה של כימאי


                • יסודות הקבוצה הראשית (יסודות מייצגים)


                 • מתכות מעבר ותרכובת קואורדינטיבית


                  • מולקולות אורגניות וביולוגיות


                   • כימיה אורגנית


                   • מבנה והיקשרות


                   • חומצות ובסיסים


                   • מבוא למולקולות אורגניות וקבוצה פונקציונלית


                    • אלקאנים


                    • סטריאוכימיה


                    • הבנת תגובות אורגניות


                     • הלואלקאנים (אלקיל-הלידים) והתמרה נוקלאופילית


                      • הלואלקאנים (אלקיל-הלידים) ותגובת אלימינציה (החסרה)


                       • כוהלים, אתרים, ואפוקסידים


                       • אלקנים


                       • אלקינים


                        • חימצון וחיזור


                         • ספקטרומטר מסה וספקטרוסקופ אינפרה-אדום


                          • ספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית גרעינית


                           • תגובות רדיקלים חופשיים


                            • מערכת מצומדת, רזוננס כימי, ודיאן


                             • בנזן ותרכובות ארומטיות


                              • תגובות של תרכובות ארומטיות


                               • חומצה קרבוקסילית והחומציות של קשר החמצן-מימן


                                • מבוא לכימיית קרבוניל; מגיב אורגנו-מתכתי; חימצון וחיזור


                                 • אלדהיד וקטון - תגובת סיפוח (אדיציה) נוקלאופילי


                                  • חומצה קרבוקסילית ונגזרתה - התמרה נוקלאופילית של אציל


                                   • תגובת התמרה של תרכובת קרבוניל בפחמן אלפא


                                    • תגובת דחיסה (קונדנסציה) של קרבוניל


                                     • אמינים


                                      • תגובות שיוצרות קשר פחמן-פחמן בסינתזה אורגנית


                                       • תגובה פריציקלית


                                        • פחמימות


                                        • חומצת אמינו וחלבונים


                                        • שומנים


                                        • פולימרים סינתטיים


                                        • יחידת־הוראה 56