יחידות הוראה

 • מבוא

 • כימיה כללית


 • סקירה: מדידה וחישובים בכימיה


 • מוסדות הכימיה


 • מבנה אטומי ומחזוריות


  • קשר כימי מושגים כלליים


   • מבנה מולקולרי ואורביטל


   • סטויכיומטריה


    • סוגי תגובות כימיות וסטויכיומטריה בתמיסה


    • אנרגיה כימית


     • גזים


      • נוזלים ומוצקים


       • תכונות של תמיסות


        • קינטיקה כימית


         • שיווי משקל כימי


          • חומצות ובסיסים


           • שיוויי משקל חומצה-בסיס


            • מסיסות ושיווי משקל קומפלקס (תצמיד) יון


             • תהליך ספונטני, אנטרופיה, ואנרגיה חופשית


             • אלקטרוכימיה


              • הגרעין: השקפה של כימאי


               • יסודות הקבוצה הראשית (יסודות מייצגים)


                • מתכות מעבר ותרכובת קואורדינטיבית


                 • מולקולות אורגניות וביולוגיות


                  • כימיה אורגנית


                  • מבנה והיקשרות


                  • חומצות ובסיסים


                  • מבוא למולקולות אורגניות וקבוצה פונקציונלית


                   • אלקאנים


                   • סטריאוכימיה


                   • הבנת תגובות אורגניות


                   • הלואלקאנים (אלקיל-הלידים) והתמרה נוקלאופילית


                   • הלואלקאנים (אלקיל-הלידים) ותגובת אלימינציה (החסרה)


                   • כוהלים, אתרים, ואפוקסידים


                   • אלקנים


                   • אלקינים


                   • חימצון וחיזור


                    • ספקטרומטר מסה וספקטרוסקופ אינפרה-אדום


                     • ספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית גרעינית


                      • תגובות רדיקלים חופשיים


                       • מערכת מצומדת, רזוננס כימי, ודיאן


                        • בנזן ותרכובות ארומטיות


                        • תגובות של תרכובות ארומטיות


                         • חומצה קרבוקסילית והחומציות של קשר החמצן-מימן


                          • מבוא לכימיית קרבוניל; מגיב אורגנו-מתכתי; חימצון וחיזור


                           • אלדהיד וקטון - תגובת סיפוח (אדיציה) נוקלאופילי


                           • חומצה קרבוקסילית ונגזרתה - התמרה נוקלאופילית של אציל


                            • תגובת התמרה של תרכובת קרבוניל בפחמן אלפא


                             • תגובת דחיסה (קונדנסציה) של קרבוניל


                              • אמינים


                               • תגובות שיוצרות קשר פחמן-פחמן בסינתזה אורגנית


                                • תגובה פריציקלית


                                 • פחמימות


                                 • חומצת אמינו וחלבונים


                                 • שומנים


                                 • פולימרים סינתטיים


                                 • יחידת־הוראה 56