מופע החיות (Animal Show) של ג'ים הנסון (Jim Henson) יוצר החבובות ורחוב סומסום!

הפרק הראשון סטינקי הבואש וג'ייק דוב הקוטב מזמינים לאולפן צ'יטה וצבי תומסון. בנוסף חידות על ריחות שמשאירות נמלים ודבורים כדי לתקשר עם חברות הקן והכוורת!


שינוי אחרון: 8/10/2017, 18:56